Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Trường Đại Học Việt – Đức (Bình Dương)

Trường Đại Học Việt – Đức (Bình Dương)

“Bảo vệ Ngày & Đêm có phẩm chất đạo đức rất tốt, cảm ơn các anh đã nhặt được và tìm mọi cách để trả lại lại sản cho tôi khi làm việc bất cẩn đánh rơi, nếu không có lòng tốt của các anh tôi đã mất đi tiền cùng giấy tờ quan trọng!”