Home / Khách hàng nói về chúng tôi / CN Sài Gòn Ngân Hàng TPBank

CN Sài Gòn Ngân Hàng TPBank

“Cảm ơn mấy anh em Bảo vệ Ngày & Đêm đã làm việc nổ lực tích cực, nhiệt tình giúp chúng tôi đảm bảo được an hoàn hàng hóa”.